Club van 111 iets voor jou?

Het is al weer 23 jaar geleden dat deze club werd opgericht, met als doel om het openbaar carnaval in Wijchen financieel te ondersteunen. En 111 staat niet voor 111 personen zoals sommige mensen denken, maar Hfl. 111,- welke de leden jaarlijks als contributie betalen. Na invoering van de euro is dit bedrag omgezet naar € 55,11, want bij carnaval moet in getallen toch op een bepaalde manier het cijfer 11 terugkomen.

Wat gebeurt er met de opbrengst ? Deze wordt mede gebruikt voor de proclamatieavond, de receptie, de naamsverandering, het aankleden van prins, de optocht en het stimuleren van carnavalsfeesten voor de jeugd, ouderen en gehandicapten.

Wat krijgen de leden terug ?

111Uiteraard is het lidmaatschap in eerste instantie bedoeld als donatie aan het openbaar carnaval in het Urnerijk. Maar ieder lid krijgt een persoonlijke uitnodiging voor de Prinsenproclamatie,de Receptie, de Carnavalsmis, de Naamsverandering en de Sleuteloverdracht op het kasteel. Op vertoon van de onderscheiding met jaarplaatje en de bekende rode sjaal hebben de leden gratis toegang tot alle activi
teiten welke georganiseerd worden door het Urnekabinet en tevens bij bijna alle feestelijkheden van de verschillende carnavalsverenigingen.
Verder wordt er jaarlijks een gezamenlijke gratis maaltijd georganiseerd op de zondagmiddag van de carnaval: het beroemde stamppottenbuffet.

Heeft u vragen over de club van 111? neem dan contact op met de secretaris Michel Hendriks (06-46144461) of michel@urnerijk.nl.

Wilt u graag lid worden? Vult u dan het formulier op deze pagina in.

Wilt u graag lid worden van de club van 111? Vul dan het onderstaande formulier in:

Aanhef:
Voorletters:
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Straat + huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
IBAN:

Ik wil graag lid worden van de club van 111 en ga tot wederopzegging akkoord dat het jaarlijkse bedrag á €55,11 per automatische incasso wordt afgeschreven van mijn rekening. (De eerste afschrijving vindt plaatst enkele weken na aanmelding, daarna jaarlijks in de maand oktober.)